Επιστροφές Προϊόντων

Πολιτική Επιστροφών


Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντος ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρία πριν από την αποστολή. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν είναι υποχρεωμένη σε καμία περίπτωση να παραλάβει αποστολές για τις οποίες δεν είναι ενήμερη.

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής υλικού τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αγοραστή με εξαίρεση περιπτώσεις αποδεδειγμένου λάθους αποστολής από την εταιρία μας, όπου τα έξοδα τα αναλαμβάνει η B&S electronics.

Τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό διακίνησης, όπου θα ταυτοποιείται το serial number του υλικού με το αντίστοιχο που αναγράφεται στο παραστατικό, να είναι σε καλή κατάσταση τα ίδια όπως και η συσκευασία τους.

Όλα τα προϊόντα μας καλύπτονται με εγγύηση από ένα έως πέντε (1 έως 5) έτη η όποια ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρία και ισχύει από την ημερομηνία παραγωγής τους, ενώ παύει να ισχύει:
1) Σε περίπτωση βλάβης λόγω λανθασμένου χειρισμού είτε του αγοραστή είτε κάποιου τρίτου προσώπου.
2) Όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης, κακής συντήρησης ή συνθηκών ακατάλληλης μεταφοράς.
3) Λόγω σύνδεσης με άλλες συσκευές ή πηγές τροφοδοσίας που είναι ελαττωματικές ή δεν ενδείκνυται από τον κατασκευαστικό οίκο / κατασκευάστρια εταιρία.

Σε κάθε άλλη περίπτωση βλάβης, εξαιρούμενης από τις ως άνω περιπτώσεις, τα προϊόντα εντός εγγύησης επισκευάζονται ή όταν δεν επιδέχονται επισκευής αντικαθιστώνται με καινούρια προϊόντα του ιδίου κωδικού ή αντίστοιχης ποιότητας και λειτουργίας υλικού όταν αυτά δεν είναι διαθέσιμα.
Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της εγγύησης ή την αντικατάσταση του προϊόντος είναι η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς από την εταιρία μας, πρωτότυπου ή αντιγράφου.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή λειτουργία των συνοδευμένων με τα προϊόντα προγραμμάτων και παροχών δωρεάν ή μη (όπως για παράδειγμα CD, DNS κτλ.)
Για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή προϊόντων μετά την απομάκρυνση τους από την εταιρεία και την παραλαβή τους από την εκάστοτε μεταφορική εταιρία, courier ή τον αγοραστή, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη.

Παρακαλώ συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα για να ζητήσετε Αριθμό Έγκρισης Επιστροφής Προϊόντων (Α.Ε.Ε.Π).


Πληροφορίες Παραγγελίας


Πληροφορίες Προϊόντος

Captcha
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις