Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση Εχεμύθειας

Όταν ο Χρήστης αποστέλλει ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχει χρησιμοποιείται για να του απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή του. Αντιμετωπίζουμε τις αιτήσεις που συμπληρώνει κάθε Χρήστης καθώς και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλει ως στοιχεία απόρρητα. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, εφόσον αυτό ζητηθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι θίγει και προσβάλλει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:
1. την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
2. την προστασία ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου.
3. την προστασία της προσωπικής ασφάλειας ή της περιουσίας των χρηστών και του καταναλωτικού κοινού.
Παρ’ όλα αυτά, εάν ο Χρήστης χορηγήσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να λάβει τη θέση κάποιου άλλου προσώπου όταν στέλνει πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες - καθώς επίσης και το IP address - θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι άνθρωποι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό μήνυμα του Χρήστη σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα. Επιπλέον, εάν οποιοσδήποτε Χρήστης ζητήσει να επικοινωνήσει με αρμόδιο υπάλληλο από το τμήμα εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προκειμένου να τον βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, τότε ο υπάλληλος αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημα του εν λόγω Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Χρήστη και των μηνυμάτων του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων ιστοτόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται την ασφάλεια, εχεμύθεια και τήρηση κάθε κανόνα που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχουν οι πελάτες της στην εταιρεία προκειμένου να δημιουργήσουν επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή να υποβάλουν τυχόν παράπονα, προτάσεις ή παρατηρήσεις.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού της και να τα κοινοποιεί σε τρίτους για την βελτίωση της απόδοσης, χωρίς να αποκαλύπτει σε καμία περίπτωση προσωπικά δεδομένα που να επιτρέπουν τον εντοπισμό των χρηστών.
Όσον αφορά την ασφάλεια των μέσων που χρησιμοποιούμε, έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των βάσεων δεδομένων μας. Δυστυχώς όμως κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% ασφάλεια. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας κάποιο θέμα σχετικό με την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με την εταιρεία για την άμεση λήψη των απαραίτητων μέτρων.