Μπουτόν

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

TA10

Μπουτόν εξωτερικής τοποθέτησης, υπέρυθρης επαγωγής (No Touch). Επαφή: NO/NC/COM.

SB4

Χωνευτό μπουτόν. Επαφή: NO/COM.

SB4R

Χωνευτό μπουτόν με οπίσθιο φωτισμό του πλήκτρου. Επαφή: NO/NC/COM.

SB805

Μπουτόν εξωτερικής τοποθέτησης. Επαφή: NO/COM.

SB805L

Μπουτόν εξωτερικής τοποθέτησης με οπίσθιο φωτισμό του πλήκτρου. Επαφή: NO/COM.

SB53R

Μπουτόν εξωτερικής τοποθέτησης με οπίσθιο φωτισμό του πλήκτρου. Επαφή: NO/COM.

SB8 RCT

Μπουτόν εξόδου υπέρυθρης επαγωγής (Touch). Επαφή: NO/NC/COM.

PE9

Πλαστικό μπουτόν. Επαφή: NO/NC/COM.

SB40TB

Μπουτόν εξόδου υπέρυθρης επαγωγής (Touch) με επιφάνεια καθρέφτη. Επαφή: NO/NC/COM.

SB9B

Μπουτόν εξόδου υπέρυθρης επαγωγής (Touch). Επαφή: NO/NC/COM.

SACP22G

Μπουτόν εξόδου με πορτάκι.

SBW70T

Μπουτόν εξόδου υπέρυθρης επαγωγής (Touch). Επαφή: NO/NC/COM.

HS-125

Διακόπτης 230V AC με αναγνώστη κάρτας.

S40KLC

Διακόπτης με κλειδί. Επαφή: NO/NC/COM.

M40-1

Βάση για τον διακόπτη S40KLC.