Τροφοδοτικά τύπου Pak / Switching

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

PSD12020

Τροφοδοτικό 12,0V DC - 2A.

PSD12030

Τροφοδοτικό 12,0V DC - 3A.

PSD12050

Τροφοδοτικό 12,0V DC - 5A.

PSD12070

Τροφοδοτικό 12,0V DC - 7A.

15-3A

Τροφοδοτικό 15,0V DC - 3A.

18-5A

Τροφοδοτικό 18,0V DC - 5A.