Ασφάλειες – Προστασίες

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

P-ZRJ1

Μονάδα προστασίας από υπερτάσεις για ηλεκτρονικές συσκευές συνδεδεμένες σε δίκτυο Ethernet.

PTCF16-1A

Μονάδα με 16 ηλεκτρονικές ασφάλειες (PTC) 1,0A

PTCF8-1A

Μονάδα με 8 ηλεκτρονικές ασφάλειες (PTC) 1,0A

PTCF4-1A

Μονάδα με 4 ηλεκτρονικές ασφάλειες (PTC) 1,0A

GF16-1A

Μονάδα με 16 γυάλινες ασφάλειες (TOPIC) 1,0A.

GF8-1A

Μονάδα με 8 γυάλινες ασφάλειες (TOPIC) 1,0A.

GF4-1A

Μονάδα με 4 γυάλινες ασφάλειες (TOPIC) 1,0A.

AWZ574

Μονάδα με 4 ηλεκτρονικές ασφάλειες 0,5A. Τροφοδοσία: 10,0 - 30,0V DC.

AWZ575

Μονάδα με 4 ηλεκτρονικές ασφάλειες 1,0A. Τροφοδοσία: 10,0 - 30,0V DC.

AWZ578

Μονάδα με 8 ηλεκτρονικές ασφάλειες 0,5A. Τροφοδοσία: 10,0 - 30,0V DC.

AWZ591

Μονάδα με 8 γυάλινες ασφάλειες 1,0A. Τροφοδοσία: 10,0 - 30,0V DC.

AWZ605

Μονάδα με ασφάλεια 5,0A. Τροφοδοσία: 10,0 - 30,0V DC.

AWZ597

Μονάδα με 2 γυάλινες ασφάλειες 2A. Τροφοδοσία: 10,0 - 30,0V DC.

AWZ598

Μονάδα με 8 γυάλινες ασφάλειες 1,5A. Τροφοδοσία: 10,0 - 30,0V DC.

AWZ585

Μονάδα με 2 ηλεκτρονικές ασφάλειες 1A. Τροφοδοσία: 10,0 - 30,0V DC.
AWZ579 Αναμένεται

AWZ579

Μονάδα με 8 ηλεκτρονικές ασφάλειες 1,0A. Τροφοδοσία: 10,0 - 30,0V DC.