Σταθεροποιητές τάσης

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

DC1215

Σταθεροποιητής τάσης μικρού μεγέθους.

RN250

Σταθεροποιητής τάσης από 12,0-14,0V στα 12,0V. Ρεύμα εξόδου: 2,5A max.

RN500

Σταθεροποιητής τάσης από 12,0-14,0V στα 12,0V. Ρεύμα εξόδου: 5,0A max.