Αναλώσιμα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

BS-016

Ανταλλακτική μύτη 1,6mm.

BS-024

Ανταλλακτική μύτη 2,4mm.

BS-124

Ανταλλακτική μύτη 2,4mm.

BS-BR

Ανταλλακτική μύτη θερμού αέρα-καύσης.

TG-430Ν

Ανταλλακτικό ακροφύσιο υψηλής ροής. Βιομηχανικής χρήσης.

TG-630Ν

Ανταλλακτικό ακροφύσιο υψηλής ροής. Βιομηχανικής χρήσης.

STANDARD NOZZLE

Ανταλλακτικό ακροφύσιο υψηλής ροής.

STANDARD LONG NOZZLE

Ανταλλακτικό ακροφύσιο υψηλής ροής.

WIDE NOZZLE

Ανταλλακτικό ακροφύσιο με κεφαλή τεσσάρων οπών. Βιομηχανικής χρήσης.

GEN-T

Διαφανής θερμοκόλλα πολλαπλών χρήσεων. 1Kg.

PRO-B

Επαγγελματική λευκή θερμοκόλλα. 1Kg.

PRO-T

Επαγγελματική διαφανής θερμοκόλλα. 1Kg.

BLACK GLUE

Επαγγελματική θερμοκόλλα μαύρου χρώματος. 1Kg.

TR-300 PRO

100% Διαφανής επαγγελματική θερμοκόλλα. 1Kg.

TR-100 PRO

Θερμοκόλλα Γενικής Χρήσης. 1Kg.

TR-200 PRO

Λευκή Θερμοκόλλα. 1Kg.