Βύσματα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

JP-10

Αρσενικό βύσμα DC-JACK με συνδέσμους “press to fit”.

JC-10

Αρσενικό βύσμα DC-JACK με κλέμα.

JC-20

Θηλυκό βύσμα DC-JACK με κλέμα.

BC-10

Αρσενικό βύσμα BNC με κλέμα.

BC-20

Θηλυκό βύσμα BNC με κλέμα.

RC-10

Αρσενικό βύσμα RCA με κλέμα.

RC-20

Θηλυκό βύσμα RCA με κλέμα.

BP-10M

Αρσενικό μεταλλικό βύσμα BNC.

BB-11

Αντάπτορας BNC αρσενικό σε BNC αρσενικό.

BB-22

Αντάπτορας BNC θηλυκό σε BNC θηλυκό.

BR-21

Αντάπτορας BNC θηλυκό σε RCA αρσενικό

BR-11

Αντάπτορας BNC αρσενικό σε RCA αρσενικό.

BR-12

Αντάπτορας BNC αρσενικό σε RCA θηλυκό.

BS-10M

Μεταλλικό αρσενικό βύσμα BNC.

BS-20M

Μεταλλικό θηλυκό βύσμα BNC.

RW-10M/B

Αρσενικό βύσμα RCA επιχρυσωμένο.