Μodules

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

AV2HDMI

Ενεργός μετατροπέας σήματος AV σε HDMI.

HDMI2AV

Ενεργός μετατροπέας σήματος HDMI σε AV.

VGA2HDMI

Ενεργός μετατροπέας σήματος VGA σε HDMI.

HDMI2VGA

Ενεργός μετατροπέας σήματος HDMI σε VGA.

ASP 1/2

Ενεργός διανομέας HDMI, από 1 είσοδο σε 2 εξόδους.

ΑSP 1/4-4K

Ενεργός διανομέας 1 εισόδου σε 4 εξόδους HDMI.

ΑSW 4/1-4K

Ενεργός επιλογέας 4 εισόδων σε 1 έξοδο HDMI.

HD MULTI-TR

Ενεργός πολλαπλός μετατροπέας σήματος TVI / CVI / AHD / CVBS.

HD VIDEO GROUND LOOP ISOLATOR

Γαλβανικός απομονωτής BNC με καλώδιο.

POL1

Συσκευή προστασίας τροφοδοσίας καμερών από υπερτάσεις.

VOL1

Συσκευή προστασίας σήματος video από υπερτάσεις.

TRG-SPL 1-4/5Mp

Διαχωριστής σήματος Video, 1 εισόδου σε 4 εξόδους.

HDMI-KR

Ρυθμιζόμενος συζεύκτης HDMI.