Φωτοηλεκτρικές δέσμες

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

1TB-10BS

Ζεύγος ενεργών υπέρυθρων ανιχνευτών μονής δέσμης. Εμβέλεια 10 - 15μ.

1ΤΒ-10BS S/E

Ζεύγος ενεργών υπέρυθρων ανιχνευτών μονής δέσμης. Εμβέλεια 10 - 20μ.

2TB-40BS

Διπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 40 μέτρα.

2TB-60BS

Διπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 60 μέτρα.

2TB-100BS

Διπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 100 μέτρα.

4TB-50BS

Τετραπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 50 μέτρα.

4TB-150BS

Τετραπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 150 μέτρα.

4TB-250BS

Τετραπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 250 μέτρα.

HEATER 4TB

Θερμαντικό στοιχείο για τις δέσμες 4TB-XXBS και 4TB-XXXBS.

MY-40

Διπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 40μ.

MY-60

Διπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 60μ.

BS 2-80

Διπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 80μ.

BS 2-100

Διπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 100μ.

MBB-30T

Ατσάλινο μπράτσο στήριξης σχήματος Τ, κατάλληλο για διπλά BEAM. Μήκος 30cm.

MBB-50T

Ατσάλινο μπράτσο στήριξης σχήματος Τ, κατάλληλο για τετραπλά BEAM. Μήκος 50cm.

MBB-30L

Ατσάλινο μπράτσο στήριξης σχήματος L, κατάλληλο για διπλά BEAM. Μήκος 30cm.