Φωτοηλεκτρικές δέσμες

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

1TB-10BS

Ζεύγος ενεργών υπέρυθρων ανιχνευτών μονής δέσμης. Εμβέλεια 10 - 15μ.

2TB-40BS

Διπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 40 μέτρα.

2TB-60BS

Διπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 60 μέτρα.

2TB-100BS

Διπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 100 μέτρα.

4TB-50BS

Τετραπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 50 μέτρα.

4TB-150BS

Τετραπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 150 μέτρα.

4TB-250BS

Τετραπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 250 μέτρα.

HEATER 4TB

Θερμαντικό στοιχείο για τις δέσμες 4TB-XXBS και 4TB-XXXBS.

MY-40

Διπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 40μ.

MY-60

Διπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 60μ.

XA-80D

Διπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 80μ.
XA-100D Εξαντλήθηκε

XA-100D

Διπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 100μ.

SL-350QN

Τετραπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 100μ.
SL-650QN Εξαντλήθηκε

SL-650QN

Τετραπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 200μ.

BS 2-80

Διπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 80μ.

BS 2-100

Διπλή φωτοηλεκτρική δέσμη. Εμβέλεια 100μ.