Ανιχνευτές κίνησης εσωτερικών χώρων

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

PRESTIGE DT

Διπλός ανιχνευτής υπερύθρων και μικροκυμάτων. Κάλυψη 15μ με γωνία 104°.

PRESTIGE TD

Ανιχνευτής υπερύθρων με διπλό στοιχείο. Κάλυψη 15μ με γωνία 104°.

COMPACT IR

Ανιχνευτής υπερύθρων. Κάλυψη 12μ με γωνία 90°.

IR - XT - TD - DT BASE

Βάση στήριξης για ανιχνευτές Compact IR, Compact XT, Prestige TD και Prestige DT.

REFLEX BASE

Βάση στήριξης για ανιχνευτές REFLEX.

SWAN PGB

Ανιχνευτής τριπλής τεχνολογίας. Υπερύθρων, κραδασμού και θραύσης τζαμιού. Κάλυψη 15μ με γωνία 90°.

SWAN 1000

Διπλός ανιχνευτής υπερύθρων και μικροκυμάτων. Κάλυψη 15μ με γωνία 104°.

SWAN QUAD

Ανιχνευτής υπερύθρων. Κάλυψη 15μ με γωνία 104°.

SQB BRACKET SET

Βάση στήριξης ανιχνευτών DSC LC 100-PI και CROW της σειράς SWAN (QUAD, PGB, 1000).

RK415PQ

Ανιχνευτής υπερύθρων. Κάλυψη 15μ.
RXC-ST Αναμένεται

RXC-ST

Ανιχνευτής υπερύθρων. Κάλυψη 12μ με γωνία 85°.

RXC-DT

Διπλός ανιχνευτής υπερύθρων και μικροκυμάτων. Κάλυψη 12μ με γωνία 85°.

AL-32

Universal βάση στήριξης ανιχνευτών κίνησης.

FX-360

Ανιχνευτής υπερύθρων 360 μοιρών. Κάλυψη διαμέτρου 12μ.

NV5

Ανιχνευτής υπερύθρων. Κάλυψη 10μ με γωνία 90°.

476+

Ανιχνευτής υπερύθρων με διπλό στοιχείο. Κάλυψη 11μ με γωνία 110°.