Ανιχνευτές κίνησης εσωτερικών χώρων

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

PRESTIGE DT

Διπλός ανιχνευτής υπερύθρων και μικροκυμάτων. Κάλυψη 15μ με γωνία 104°.

PRESTIGE TD

Ανιχνευτής υπερύθρων με διπλό στοιχείο. Κάλυψη 15μ με γωνία 104°.

COMPACT IR

Ανιχνευτής υπερύθρων. Κάλυψη 12μ με γωνία 90°.

COMPACT XT

Ανιχνευτής υπερύθρων. Κάλυψη 15μ με γωνία 90°.

IR - XT - TD - DT BASE

Βάση στήριξης για ανιχνευτές Compact IR, Compact XT, Prestige TD και Prestige DT.

REFLEX BASE

Βάση στήριξης για ανιχνευτές REFLEX.

LC 100-PI

Ανιχνευτής υπερύθρων. Κάλυψη 15μ με γωνία 90°.

SWAN PGB

Ανιχνευτής τριπλής τεχνολογίας. Υπερύθρων, κραδασμού και θραύσης τζαμιού. Κάλυψη 15μ με γωνία 90°.

SWAN 1000

Διπλός ανιχνευτής υπερύθρων και μικροκυμάτων. Κάλυψη 15μ με γωνία 104°.

SWAN QUAD

Ανιχνευτής υπερύθρων. Κάλυψη 15μ με γωνία 104°.

SQB BRACKET SET

Βάση στήριξης ανιχνευτών DSC LC 100-PI και CROW της σειράς SWAN (QUAD, PGB, 1000).

RK415PQ

Ανιχνευτής υπερύθρων. Κάλυψη 15μ.

RXC-ST

Ανιχνευτής υπερύθρων. Κάλυψη 12μ με γωνία 85°.

RXC-DT

Διπλός ανιχνευτής υπερύθρων και μικροκυμάτων. Κάλυψη 12μ με γωνία 85°.

AL-32

Universal βάση στήριξης ανιχνευτών κίνησης.

FX-360

Ανιχνευτής υπερύθρων 360 μοιρών. Κάλυψη διαμέτρου 12μ.