Πληκτρολόγια ελέγχου

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

LCD

Πληκτρολόγιο με οθόνη LCD 32 χαρακτήρων.

LCDL

Πληκτρολόγιο με μεγάλη οθόνη LCD 32 χαρακτήρων.

LCDL + PROX

Πληκτρολόγιο με μεγάλη οθόνη LCD 32 χαρακτήρων και proximity.

NX-148

Πληκτρολόγιο 192 ζωνών με οθόνη LCD.

K636

Πληκτρολόγιο 10 ζωνών με LED.

K10H

Πληκτρολόγιο 10 ζωνών με LED.

K10V

Πληκτρολόγιο 10 ζωνών με LED.

K35

Πληκτρολόγιο 32 ζωνών με οθόνη LCD icon.

K32+

Πληκτρολόγιο 32 ζωνών με LED.

K32LCD+ (GR)

Πληκτρολόγιο 32 ζωνών με οθόνη LCD με προγραμματιζόμενες περιγραφές.