Τηλεχειρισμοί

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

SOS RECEIVER

Δέκτης τηλεχειρισμού 1Ch με έξοδο Relay.

SOS BUTTON

Τηλεχειριστήριο 1Ch.

SOS WATCH

Τηλεχειριστήριο 1Ch σε μορφή ρολογιού χειρός .

U1HS

Δέκτης τηλεχειριστηρίων 1Ch, για συσκευές ELMES.

U2HS

Δέκτης τηλεχειριστηρίων 2Ch, για συσκευές ELMES.

U4HS

Δέκτης τηλεχειριστηρίων 4Ch, για συσκευές ELMES.

UMB100HT

Τηλεχειριστήριο με 1 μπουτόν για δέκτες ELMES

DWB100HT Αναμένεται

DWB100HT

Τηλεχειριστήριο με 2 μπουτόν για δέκτες ELMES

CH4HT

Τηλεχειριστήριο με 4 μπουτόν για δέκτες ELMES

REMOTE CONTROLLER

Τηλεχειριστήριο 2Ch για τον δέκτη του REMOTE KIT.

REMOTE KIT

ΚΙΤ τηλεχειρισμού 2Ch. Δέκτης 2Ch με ένα χειριστήριο.

BTX27

Τηλεχειριστήριο 2Ch με κυλιόμενο κωδικό για τον δέκτη BRX4.

BTX71

Τηλεχειριστήριο 4Ch με κυλιόμενο κωδικό για τον δέκτη BRX4.

BRX4

Δέκτης τηλεχειρισμού 4Ch.

BTX44

Τηλεχειριστήριο 4Ch με κυλιόμενο κωδικό.

BTX34 RD

Τηλεχειριστήριο 4Ch με κυλιόμενο κωδικό.